Đảng ủy Thị trấn Yên Lập
  • Cập nhật: 24/11/2019
  • Lượt xem: 877 lượt xem

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đỗ Tuấn Vinh

Bí thư

0985830417

2.

Đinh Hồng Nghi

Phó Bí thư

0982057635