Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 3000 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Viết Bắc

Chủ tịch MTTQ

0987335006

2

Nguyễn Đăng Yên Chủ tịch HND 0975316596

3.

Hoàng Ngọc Hân

Chủ tịch Hội CCB

0367778974

4.

Nguyễn Thị Kim Thành

Chủ tịch Hội Phụ nữ

0975079375

5.

Đỗ Xuân Quang

Bí thư ĐTN

0972102125

6.

Đinh Xuân Mạnh

Trưởng CA

0985497883

7.

Nguyễn Quang Huy

CHT Quân sự

0394336851

8.

Hoàng Ngọc Khánh

Công chức Văn hóa

0981889122

9.

Nguyễn Ngọc Dũng

Công chức VH-TBXH

0978401979

10.

Nguyễn Xuân Vĩnh

Khuyến nông

0977742066

11.

Tạ Minh Phương

Công chức Địa chính

0985566661