Ủy ban nhân dân thị trấn
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 811 lượt xem

Ủy ban nhân dân thị trấn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đinh Thế Anh

Chủ tịch

0988676223

2.

Nguyễn Thị Kim Bình

Phó Chủ tịch

0974153215